Teardown Mobile APK icon

Tải xuống miễn phí Teardown Mobile APK cho Android

4,6 (5)
Ứng dụng, Simulation
Ứng dụng bởi:
Nikodem Stalinger
Phiên bản:
v2.0 cho Android
Cập nhật vào:
Thg3 27, 2024

Teardown Mobile APK challenges you to use evil energy and destroy your environment! You will have powerful tools to help you in your mission!

The Teardown Mobile App is a simulation game with very detailed graphics. To do this, there are many challenges related to the destruction of property. Many tools will help you destroy buildings, cars, and other structures.

You can also use items to craft items to complete your missions. So you need to be smart, creative, and agile to complete each level quickly. You also get rewards that can unlock more advanced tools.

If you want a game with scary but exciting missions, you should download Teardown Mobile APK Android. It is easy to play and comes with simple controls.

Teardown Mobile APK

About Teardown Mobile APK

Plan your dream with problems, physical strength, and a creative approach to everything around you. Teardown Mobile APK offers a truly disturbing and immersive experience where player survival is the driving force.

Remove walls or explode cars to create shortcuts that no one can imagine. Stack objects, create and use floating objects. Take the time to create and manage it in the most effective way possible. After the first goal, the warning went out and the excitement grew. Run, jump, run, run, do whatever it takes to get up and escape before security arrives.

The gameplay is exciting and the graphics are realistic. You will love to do missions of destruction. You have a lot of tools that you can use to destroy everything in your way. Easy to play but challenging to complete each level.

The best part of this game is the excitement it provides. You will never get tired of playing Teardown Mobile APK Android. Each level brings new challenges that you will need all your skills to overcome.

At first, you may find it difficult to destroy things with your bare hands. However, as you progress through the levels, you will unlock more powerful equipment. So don't give up if you can't complete the first level. Keep playing and eventually, you will succeed.

Teardown Mobile APK Download

Features of Teardown Mobile APK:

  • Game physics and good simulation of smoke, objects, vehicles, water, vegetation, and fire.
  • Voxel Environment: Completely destructive.
  • 17 powerful tools including fire extinguishers, pistols, gloves, guns, and shotguns.
  • It has a very intuitive user interface and responsive controls.

Teardown Mobile APP

Conclusion

This Teardown Mobile APK game will keep you entertained for hours. The graphics, physics, and sound are amazing and you will love playing it. Be sure to download it today!

Tải xuống Teardown Mobile APK nằm trong danh mục Simulation và được phát triển bởi Nikodem Stalinger's. Xếp hạng trung bình trên trang web của chúng tôi là 4,6 out 5 có thể hiểu rõ hơn về ứng dụng. Nếu bạn muốn biết thêm về Teardown Mobile APK, bạn có thể truy cập trang web chính thức của nhà phát triển để biết thêm thông tin. Xếp hạng trung bình được đánh giá bởi người dùng 22613. Ứng dụng được người dùng 43 xếp hạng 1 sao và 5 sao bởi người dùng 9211. Ứng dụng đã được tải xuống ít nhất lần, nhưng số lượt tải xuống có thể đạt tới . Tải xuống Teardown Mobile APK Nếu bạn cần một ứng dụng miễn phí cho thiết bị Hành động của mình, nhưng bạn cần phiên bản 4.0+ hoặc cao hơn để cài đặt ứng dụng này.


Có gì mới

  • Ad Free
  • No lag
  • New version Updated
We believe you have reached your destination to find out Teardown Mobile APK. We recommend you try out other apps as well which are popular on the web. These are the apps, you will love to use Magic Core MLBB APK, Nospace APP APK, Reroll Monopoly APK, Cool Timer APK, Arabixo APK, Halopeso APK, Apple GFX APK, Village Car Multiplayer APK, Mo.Co Supercell APK, Notification Wego Cup App APK, .
Package name
MD5 gh8k1yj4degvjn
SHA1 YK844KTY4KR
Download it on play store
Ứng dụng được phát hành trên Thg3 27, 2024 và đã có sẵn trên ApkNoma kể từ đó. Phiên bản hiện tại là v2.0 và kể từ đó, nó đã được tải xuống nhiều hơn 12808 lần từ nền tảng của chúng tôi. Ứng dụng có sẵn bằng tiếng Anh và 15 ngôn ngữ khác với phiên bản đầy đủ mà bạn sẽ tải xuống. Tải xuống APK và mở nó với trình quản lý tệp yêu thích của bạn. Nhấn vào tên tệp để cài đặt. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần kích hoạt các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình. Ứng dụng đã được cập nhật trên Thg3 27, 2024. Nếu bạn muốn viết đánh giá, hãy cài đặt ứng dụng này và đánh giá nó trên trang web của chúng tôi. Việc tải xuống trực tiếp như tốc độ của chúng tôi và chúng tôi cung cấp các liên kết trực tiếp đến tất cả các phiên bản có sẵn của Teardown Mobile APK miễn phí. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn cho Teardown Mobile APK. Bạn cũng có thể tải xuống APK Teardown Mobile APK và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản v2.0!